logo-header
เวลาทำการ : จันทร์ - ศุกร์ 8.30 น. - 17.30 น.
Hotline : 02-349-4197-9
วันหยุดราชการและนักขัตฤกษ์ โทร.089-230-9889
Line@

วันเดอร์ฟลู ไต้หวัน 4 วัน 3 คืน

รหัสสินค้า: PANO190128
วันเดอร์ฟลู ไต้หวัน 4 วัน 3 คืน

  • ล่องเรือชมความงามของทะเลสาบสุริยัน จันทรา ซึ่งมีทิวทัศน์ราวกับภาพวาดพู่กันจีน,ชมความยิ่งใหญ่เป็นอันดับสามของโลกและสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ วัดจงไถฉาน,ชมไฮไลท์ "หินเศียรราชินี" ที่วนอุทยานหินเหย่หลิ่ว ความมหัศจรรย์ที่ธรรมชาติสร้าง
  • ช้อปปิ้งตลาดฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ตที่ใหญ่ที่สุดในเมืองไทจง ศูนย์รวมเสื้อผ้ากระเป๋าและอาหารพื้นขึ้นชื่อมากมาย
เดินทางช่วง
18 พ.ค. 62 - 1 ต.ค. 62 ( 13 ช่วงวันเดินทาง )

จองเวลาเดินทาง

วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ (พักคู่) ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆ Group Size
18 พ.ค. 62 - 21 พ.ค. 62 18,900 23,900 แสดง - 0
Sold Out
25 พ.ค. 62 - 28 พ.ค. 62 16,900 21,900 แสดง - 0
Sold Out
7 มิ.ย. 62 - 10 มิ.ย. 62 17,900 22,900 แสดง - 0
Sold Out
21 มิ.ย. 62 - 24 มิ.ย. 62 17,900 22,900 แสดง - 0
Sold Out
5 ก.ค. 62 - 8 ก.ค. 62 17,900 22,900 แสดง - 0
Sold Out
13 ก.ค. 62 - 16 ก.ค. 62 17,900 22,900 แสดง - 0
Sold Out
26 ก.ค. 62 - 29 ก.ค. 62 18,900 23,900 แสดง - 0
Sold Out
9 ส.ค. 62 - 12 ส.ค. 62 18,900 23,900 แสดง - 0
Sold Out
17 ส.ค. 62 - 20 ส.ค. 62 17,900 22,900 แสดง - 0
Sold Out
23 ส.ค. 62 - 26 ส.ค. 62 17,900 22,900 แสดง - 0
Sold Out
7 ก.ย. 62 - 10 ก.ย. 62 17,900 22,900 แสดง - 0
Sold Out
20 ก.ย. 62 - 23 ก.ย. 62 17,900 22,900 แสดง - 0
Sold Out
28 ก.ย. 62 - 1 ต.ค. 62 17,900 22,900 แสดง - 0
Sold Out

แผนการเดินทางท่องเที่ยว

แชร์สินค้าให้เพื่อนทางอีเมล

วันเดอร์ฟลู ไต้หวัน 4 วัน 3 คืน
วันเดอร์ฟลู ไต้หวัน 4 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น 16,900
ใช้ , คั่น ระหว่างอีเมลเพื่อส่งให้เพื่อนหลานคน