logo-header
เวลาทำการ : จันทร์ - ศุกร์ 8.30 น. - 17.30 น.
Hotline : 02-349-4197-9
วันหยุดราชการและนักขัตฤกษ์ โทร.089-230-9889
Line@

ทัวฮ่องกง 18 พีเรียด จาก 5 โปรแกรม

Loading...

ฮ่องกง - นองปิง 3 วัน 2 คืน

ทัวร์โค๊ด PANO190250
เกาะลันเตา, ขึ้นกระเช้านองปิง, นมัสการพระใหญ่โป๋หลิน, นั่งรถรางพีคแทรม, ถ่ายรูปชมวิววิคตอเรียพีคจุดสูงสุดของฮ่องกง
พิเศษ! อิ่มอร่อยหลากหลายเมนูซีฟู้ดสุดฟินส์
อ่าวรีพัลส์เบย์, นมัสการขอพรองค์เจ้าแม่กวนอิม + เทพเจ้าไฉ่ซิงเอี้ย, ขอพรด้านสุขภาพร่างกาย เทพเจ้าหวังต้าเซียน ณ วัดหวังต้าเซียน, ขอพรเทพเจ้าแห่งโชคลาภ แก้ชง หมุนกังหันนำโชค วัดแชกงหมิว, ชมการแสดงแสง สี เสียง ยิงไฟเลเซอร์ SYMPHONY OF LIGHT
4 ดาว
เดินทางช่วง
 Emirates Airlines
3วัน 2คืน / เริ่มเพียง 19,900 บ.

ฮ่องกงเคาท์ดาวน์ - นองปิง 3 วัน 2 คืน

ทัวร์โค๊ด PANO190246
เกาะลันเตา, ขึ้นกระเช้านองปิง, นมัสการพระใหญ่โป๋หลิน, นั่งรถรางพีคแทรม, ถ่ายรูปชมวิววิคตอเรียพีคจุดสูงสุดของฮ่องกง
พิเศษ! อิ่มอร่อยหลากหลายเมนูซีฟู้ดสุดฟินส์
อ่าวรีพัลส์เบย์, นมัสการขอพรองค์เจ้าแม่กวนอิม + เทพเจ้าไฉ่ซิงเอี้ย, ขอพรด้านสุขภาพร่างกาย, เทพเจ้าหวังต้าเซียน ณ วัดหวังต้าเซียน, ขอพรด้านการเงิน ณ วัดเจ้าแม่กวนอิมยืมเงินฮองฮำ, ขอพรเทพเจ้าแห่งโชคลาภ แก้ชง หมุนกังหันนำโชค วัดแชกงหมิว, ชมการแสดงแสง สี เสียง ยิงไฟเลเซอร์ SYMPHONY OF LIGHT
4 ดาว
เดินทางช่วง
 Cathay Pacific
3วัน 2คืน / เริ่มเพียง 22,900 บ.

ฮ่องกงเคาท์ดาวน์ - ดิสนีย์แลนด์ 3 วัน 2 คืน

ทัวร์โค๊ด PANO190247
ดินแดนแห่งความฝัน “HONG KONG DISNEYLAND”, นั่งรถรางพีคแทรม ถ่ายรูปชมวิววิคตอเรียพีคจุดสูงสุดของฮ่องกง
พิเศษ! อิ่มอร่อยหลากหลายเมนูซีฟู้ดสุดฟินส์
อ่าวรีพัลส์เบย์, นมัสการขอพรองค์เจ้าแม่กวนอิม + เทพเจ้าไฉ่ซิงเอี้ย, ขอพรด้านสุขภาพร่างกาย, เทพเจ้าหวังต้าเซียน ณ วัดหวังต้าเซียน, ขอพรด้านการเงิน ณ วัดเจ้าแม่กวนอิมยืมเงินฮองฮำ, ขอพรเทพเจ้าแห่งโชคลาภ แก้ชง หมุนกังหันนำโชค วัดแชกงหมิว, ชมการแสดงแสง สี เสียง ยิงไฟเลเซอร์ SYMPHONY OF LIGHT
4 ดาว
เดินทางช่วง
 Cathay Pacific
3วัน 2คืน / เริ่มเพียง 24,900 บ.

ฮ่องกง เคาท์ดาวน์ พระใหญ่นองปิง 3 วัน 2 คืน

ทัวร์โค๊ด PANO190248
เกาะลันเตา, ขึ้นกระเช้านองปิง, นมัสการพระใหญ่โป๋หลิน, นั่งรถรางพีคแทรม, ถ่ายรูปชมวิววิคตอเรียพีคจุดสูงสุดของฮ่องกง
พิเศษ! อิ่มอร่อยหลากหลายเมนูซีฟู้ดสุดฟินส์
อ่าวรีพัลส์เบย์, นมัสการขอพรองค์เจ้าแม่กวนอิม + เทพเจ้าไฉ่ซิงเอี้ย, ขอพรด้านสุขภาพร่างกาย เทพเจ้าหวังต้าเซียน ณ วัดหวังต้าเซียน, ขอพรเทพเจ้าแห่งโชคลาภ แก้ชง หมุนกังหันนำโชค วัดแชกงหมิว, ชมการแสดงแสง สี เสียง ยิงไฟเลเซอร์ SYMPHONY OF LIGHT
4 ดาว
เดินทางช่วง
30 ธ.ค. 62 - 1 ม.ค. 63
 Cathay Pacific
3วัน 2คืน / เริ่มเพียง 25,900 บ.

ฮ่องกงเคาท์ดาวน์ - ดิสนีย์แลนด์ 3 วัน 2 คืน

ทัวร์โค๊ด PANO190249
ดินแดนแห่งความฝัน “HONG KONG DISNEYLAND”, นั่งรถรางพีคแทรม, ถ่ายรูปชมวิววิคตอเรียพีคจุดสูงสุดของฮ่องกง
พิเศษ! อิ่มอร่อยหลากหลายเมนูซีฟู้ดสุดฟินส์
อ่าวรีพัลส์เบย์, นมัสการขอพรองค์เจ้าแม่กวนอิม + เทพเจ้าไฉ่ซิงเอี้ย, ขอพรด้านสุขภาพร่างกาย เทพเจ้าหวังต้าเซียน ณ วัดหวังต้าเซียน, ขอพรเทพเจ้าแห่งโชคลาภ แก้ชง หมุนกังหันนำโชค วัดแชกงหมิว, ชมการแสดงแสง สี เสียง ยิงไฟเลเซอร์ SYMPHONY OF LIGHT
4 ดาว
เดินทางช่วง
30 ธ.ค. 62 - 1 ม.ค. 63
 Cathay Pacific
3วัน 2คืน / เริ่มเพียง 27,900 บ.