logo-header
เวลาทำการ : จันทร์ - ศุกร์ 8.30 น. - 17.30 น.
Hotline : 02-349-4197-9
วันหยุดราชการและนักขัตฤกษ์ โทร.089-230-9889
Line@

ทัวร์ใต้หวัน 1 พีเรียด จาก 1 โปรแกรม

Loading...

วันเดอร์ฟลู ไต้หวัน 4 วัน 3 คืน

ทัวร์โค๊ด PANO190128
ล่องเรือชมความงามของทะเลสาบสุริยัน จันทรา ซึ่งมีทิวทัศน์ราวกับภาพวาดพู่กันจีน,ชมความยิ่งใหญ่เป็นอันดับสามของโลกและสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ วัดจงไถฉาน,ชมไฮไลท์ "หินเศียรราชินี" ที่วนอุทยานหินเหย่หลิ่ว ความมหัศจรรย์ที่ธรรมชาติสร้าง
ช้อปปิ้งตลาดฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ตที่ใหญ่ที่สุดในเมืองไทจง ศูนย์รวมเสื้อผ้ากระเป๋าและอาหารพื้นขึ้นชื่อมากมาย
เดินทางช่วง
28 ก.ย. - 1 ต.ค. 62
 Tiger Air
4วัน 3คืน / เริ่มเพียง 17,900 บ.