logo-header
เวลาทำการ : จันทร์ - ศุกร์ 8.30 น. - 17.30 น.
Hotline : 02-349-4197-9
วันหยุดราชการและนักขัตฤกษ์ โทร.089-230-9889
Line@

ทัวร์ใต้หวัน 13 พีเรียด จาก 3 โปรแกรม

Loading...

ไต้หวัน ไทจง ไทเป 4 วัน 3 คืน

ทัวร์โค๊ด PANO190279
ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน-จันทรา, วัดพระถังซัมจั๋ง, ชมการแสดงขับร้องเพลงพื้นเมือง, วัดกวนอู , เยี่ยมชมโรงงานผลิตชา, หมู่บ้านสายรุ้ง
ชิมไข่ต้มใบชาอาม่า (สูตรต้นตำรับ)
ไทจง, ไทเป, อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค, ตึกไทเป 101, ซีเหมินติงไนท์มาร์เก็ต, วัดหลงซาน, อุทยานแห่งชาติเย่หลิว, หมู่บ้านโบราณจิ๋วเฟิ่น, หมู่บ้านโบราณฉือเฟิ่น,
3 ดาว
เดินทางช่วง
 Thai Viet Jet Air
4วัน 3คืน / เริ่มเพียง 14,999 บ.

ไต้หวัน อุทยานเย่หลิว 4 วัน 3 คืน

ทัวร์โค๊ด PANO190244
ไทเป, อุทยานเย่หลิว, หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น, อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค, วัดหลงซาน-หมู่บ้าน
อิ่มอร่อยอาหารพิเศษ ปลาประธานาธิบดี, อาหารซีฟุ๊ดกุ้งมังกร, สุกี้ชาบูชาบูสไตล์ไต้หวันต้นตำรับ
สายรุ้ง, ช้อปปิ้งฟ๋งเจี๋ย ไนท์ มาร์เก็ต, หนานโถว, ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา, วัดบุ๋นบู้, วัดพระถังซำจั๋ง, ตึกไทเป 101 ช้อปปิ้งซื่อหลิน ไนท์ มาร์เก็ต, GERMANIUM SHOP, ตลาดปลา, คอสเมติก ช้อป, ช้อปปิ้งซีเหมินติง, ร้านพายสับปะรด
4 ดาว
เดินทางช่วง
 Thai Airways
4วัน 3คืน / เริ่มเพียง 23,900 บ.

ไต้หวัน อุทยานอาลีซัน 5 วัน 4 คืน

ทัวร์โค๊ด PANO190245
ไทเป, เจียอี้, หมู่บ้านไม้ฮิโนกิ, อุทยานอาหลี่ซัน, ชมป่าสนพันปี, นั่งรถไฟโบราณอาหลี่ซัน
อิ่มอร่อยอาหารพิเศษ ปลาประธานาธิบดี, พระกระโดดกำแพง, เสี่ยงหลงเปา, สุกี้ชาบูชาบูสไตล์ไต้หวันต้นตำรับ
ช้อปปิ้งฟ๋งเจี๋ย ไนท์ มาร์เก็ต, หนานโถว, ล่องเรือทะเลสาบสุริยังจันทรา, วัดบุ๋นบู้, วัดพระถังซำจั๋ง, ร้านพายสับปะรด, ช้อปปิ้งซื่อหลิน ไนท์ มาร์เก็ต, GERMANIUM SHOP, ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้น), อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค, ช้อปปิ้งซีเหมินติง, หมู่บ้านโบราจิ่วเฟิ่น, วัดหลงซาน, คอสเมติก ช้อป, ช้อปปิ้ง GLORIA OUTLET
4 ดาว
เดินทางช่วง
 Thai Airways
5วัน 4คืน / เริ่มเพียง 25,900 บ.