logo-header
เวลาทำการ : จันทร์ - ศุกร์ 8.30 น. - 17.30 น.
Hotline : 02-349-4197-9
วันหยุดราชการและนักขัตฤกษ์ โทร.089-230-9889
Line@

ทัวร์ใต้หวัน 16 พีเรียด จาก 2 โปรแกรม

Loading...

วันเดอร์ฟลู ไต้หวัน 4 วัน 3 คืน

ทัวร์โค๊ด PANO190128
ล่องเรือชมความงามของทะเลสาบสุริยัน จันทรา ซึ่งมีทิวทัศน์ราวกับภาพวาดพู่กันจีน,ชมความยิ่งใหญ่เป็นอันดับสามของโลกและสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ วัดจงไถฉาน,ชมไฮไลท์ "หินเศียรราชินี" ที่วนอุทยานหินเหย่หลิ่ว ความมหัศจรรย์ที่ธรรมชาติสร้าง
ช้อปปิ้งตลาดฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ตที่ใหญ่ที่สุดในเมืองไทจง ศูนย์รวมเสื้อผ้ากระเป๋าและอาหารพื้นขึ้นชื่อมากมาย
เดินทางช่วง
 Tiger Air
4วัน 3คืน / เริ่มเพียง 16,900 บ.

T-DED PARADISE IN TAIWAN 4D3N

ทัวร์โค๊ด PANO190008
บินหรู อยู่ดี พัก 5 ดาว พร้อมแช่น้ำแร่ ส่วนตัวในห้องพัก ตลุยสวรรค์แห่งท้องทะเล "ตลาดปลาไทเป"
พิเศษ!! ซีฟู้ดไต้หวัน บุฟเฟ่ต์ชาบูไต้หวัน
ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา - วัดพระถังซัมจั๋ง อุทยานแห่งชาติอาลีซาน - ตึกไทเป 101 อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - ซีเหมินติง ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น - อุทยานแห่งชาติเหย่หลิ่ว Mitsui Outlet Park - ตลาดปลาไทเป
3 ดาว
เดินทางช่วง
 Thai Airways
4วัน 3คืน / เริ่มเพียง 19,999 บ.