logo-header
เวลาทำการ : จันทร์ - ศุกร์ 8.30 น. - 17.30 น.
Hotline : 02-349-4197-9
วันหยุดราชการและนักขัตฤกษ์ โทร.089-230-9889
Line@

ทัวร์ตุรกี 2 พีเรียด จาก 1 โปรแกรม

Loading...

ตุรกี มหานครสองทวีป 8 วัน 5 คืน

ทัวร์โค๊ด PANO190260
พักโรงแรม ถ้ำ 2 คืน + โรงแรมระดับ 4 ดาว, บิน Turkish Airlines + บินภายใน 1 ขา
ปราสาทปุยฝ้าย, เมืองเฮียราโพลิส, ม้าไม้จำลองแห่งทรอย, นั่งเรือชมช่องแคบบอสฟอรัส เข้าชม สุเหร่าสีน้ำเงิน, พิพิธภัณฑ์ฮาเกียโซเฟีย
4 ดาว
เดินทางช่วง
 Turkish Airlines
8วัน 5คืน / เริ่มเพียง 42,900 บ.